மாடு இளைத்தாலும் கொம்பு இளைக்காது - ஆசிரிய தலையங்கம்

புதன் அக்டோபர் 07, 2020

இலங்கைத் தீவில் பல நூற்றாண்டு காலங்களாக தலைமுறை தலைமுறையாக தலைநிமிர்ந்து வாழ்ந்த தமிழினத்தை, சிங்களப் பேரினவாதத்திடம் மண்டியிட்டு வாழும் நிலைக்கு இந்தச் சர்வதேசம் தள்ளியுள்ளது.  பயங்கரவாதத்தை அழிப்பதென்ற பெயரில், சிங்களப் பேரினவாதத்துடன் இணைந்து தமிழர்களின் விடுதலைப் போராட்டத்தை அழித்ததன் ஊடாக, தமிழ் மக்களுக்கு இந்த அவல நிலைமையை சர்வதேசம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் தமது அடிப்படையான அற்ப உரிமைகளைக்கூட சிங்களப் பேரினவாதத்திடம் முழந்தாளிட்டு நின்று இரந்து கேட்கும் நிலையையும் ஏற்படுத்திவிட்டது.

மேலும்...