மாவீரன் பண்டார வன்னியனின் வீரவெற்றி நாள்!

ஞாயிறு ஓகஸ்ட் 25, 2019

இலங்கை அந்நியர் ஆதிக்கத்திற்குட்பட்டிருந்த காலப் பகுதியில் வன்னி இராச்சியம் சுயாதீன இராச்சியமாகவும், சில சந்தர்ப்பங்களில் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கோட்டை இராசதானிகளுக்கு கப்பம் செலுத்தும் இராசதானியாகவும் விளங்கியது.

இந்தக் காலப் பகுதியில் வன்னி இராச்சியத்தின் சுயாதீனத்திற்காகப் போராடிய மன்னர்களில் தேசிய வீரன் பண்டார வன்னியன் முதன்மையானவன். பண்டார வன்னியனின் 216 வது நினைவு இன்றாகும்.

இலங்கைத்தீவில் யாழ்ப்பாணம் உட்பட பல இராசதானிகள் வெள்ளையர்களிடம் வீழ்ச்சி கண்ட பின்னரும் வன்னிமண் நீண்ட காலம் வெள்ளையரிடம் வீழ்ந்து விடாமல் இருந்தது.

அந்த வன்னி இராசதானியின் இறுதி மன்னனான பண்டாரவன்னியன் தனது இறுதிமூச்சு வரை வெள்ளையரை எதிர்த்துப் போரிட்டான். ஆவணி 25 ஆம் நாள் அம்மன்னனின் நினைவுநாளாக நினைவு கூரப்படுகிறது.

முன்பு, பண்டாரவன்னியனின் நினைவுநாளாக ஒக்டோபர் 31 ஆம் நாள்தான் நினைவு கூரப்பட்டு வந்தது. அது நடுகல்லொன்றில் குறிப்பிடப்பட்ட நாளொன்றாக இருந்தது. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கற்சிலைமடு எனும் ஒரு கிராமத்தில் நடுகல்லொன்று உண்டு.

வெள்ளையரின் படைத்தளபதி ஒருவரால் 1803 ஒக்டோபர் 31 ஆம் திகதி 'பண்டார வன்னியன் இவ்விடத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டான்' எனும் தரவு அக்கல்லில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கல்லில், பண்டாரவன்னியன் தோற்கடிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட நாளைத் தான் நீண்ட காலமாக அவனின் நினைவு நாளாகக் கொண்டாடி வந்தார்கள் தமிழர்கள்.

புலிகளின் போராட்டம் வன்னியில் மையம் கொண்டதையடுத்து இந்நினைவுநாள் மாற்றப்பட்டது. 'ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை' தொடங்கப்பட்ட பின்னர், 1997 ஆம் ஆண்டில் பண்டாரவன்னியன் நினைவுநாள் ஆவணி 25 ஆம் நாள் என அறிவிக்கப்பட்டது.

ஏனெனில், அந்தக் காலத்தில் முல்லைத்தீவுக் கரையோரத்தைக் கைப்பற்றிய வெள்ளையர்கள் அங்கே படைத்தளமொன்றை அமைத்திருந்தார்கள். அப்போது வன்னிமை முற்றாகப் பறிபோய் விடவில்லை.

பனங்காமத்தை மையமாக வைத்து பண்டாரவன்னியனின் அரசாட்சி நடைபெற்று வந்தது.

111

வெள்ளையரின் முல்லைத்தீவுப் படைத்தளம் மீது பண்டாரவன்னியன் போர் தொடுத்து, அப்படைத்தளத்தை நிர்மூலமாக்கினான்.

அத்தாக்குதலில் அங்கிருந்த இரண்டு பீரங்கிகளைக் கைப்பற்றியதாக வரலாற்றுக் குறிப்புகளுண்டு. அந்த நாள் தான் ஆவணி 25. பண்டாரவன்னியன் வெள்ளையரின் முல்லைத்தீவுப் படைமுகாமைத் தாக்கி பீரங்கிகளைக் கைப்பற்றிய நாளே தற்போது பண்டாரவன்னியனின் நினைவுநாளாக நினைவு கூரப்படுகின்றது.