மாவீரர் பெற்றோர், குடும்ப விபரம். 2019

வெள்ளி அக்டோபர் 04, 2019

 மாவீரர்களின் பெற்றோர்களையும்,குடும்பத்தினரையும்;  மதிப்பளிப்புச் செய்யும் உன்னதமான நாளை முன்னிட்டு கனடியத் தமிழர் நினைவெழுச்சிஅகவம், மாவீரர் தொடர்பான விபரங்களையும், மாவீரர்களதுபெற்றோர்,சகோதரர்கள்  தொடர்பான விபரங்களையும் திரட்டுகின்றது.

கனடியமண்ணுக்குஅண்மைக் காலத்தில்  வருகைதந்தமாவீரர்களின் குடும்பத்தினர், தற்போது புதியமுகவரியில் வாழும் மாவீரரின் குடும்பத்தினர்,புதியதொலைபேசி இலக்கத்தைப் பயன்படுத்தும் மாவீரர்களதுகுடும்பத்தினர் அனைவரும்  தங்களதுமுகவரி,தொலைபேசி இலக்கம். போன்ற விபரங்களைத் தந்துதவுமாறுஅன்போடுகேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்.

நன்றி. 
வணக்கம்.

கனடியத் தமிழர் நினைவெழுச்சிஅகவம்.
தொடர்பு  இலக்கம்: 647 619 3619 
ctro@tamilremembrance.com.