மக்கள் போராட்டம் - ஏகாதிபத்தியத்தின் அடிமடியில் வைக்கப்பட்ட தீ!! - சோழ.கரிகாலன்

செவ்வாய் ஜூன் 16, 2020

உலகத்தின் ஏகாதிபத்திய சக்தியாகவும், உலகின் தீர்மானங்களைத் தானே எடுப்பதாகவும் மார்தட்டிக் கொள்ளும் அமெரிக்கா, மூச்சுத் திணறிப் போய் உள்ளது. ஒரு கறுப்பின இளைஞனின் மூச்சை நிறுத்திய அமெரிக்கா, போராட்டங்களினால் மூச்சு விட முடியாமல் தவிக்கின்றது. மிகவும் மோசமான ஒரு ஜனாதிபதியின், மோசமான நிர்வாகத் திறன் நாட்டைத் துண்டாடத் தொடங்கி உள்ளது.

மேலும்...