மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி!

செவ்வாய் ஏப்ரல் 16, 2019

யாழ்ப்பாணத்தின் சில இடங்களில் தற்போது மழை பெய்ய ஆரம்பித்துள்ளது. வெப்பமான காலநிலையால் சோர்வடைந்திருந்திருந்த மக்கள் இடியுடன் மழை பெய்ய ஆரம்பித்துள்ளதால் மகிழ்வுடன் இருப்பதை அவதானிக்க முடிந்துள்ளது.

y