மன்னவனே உனை வாழ்த்த வந்தோம்!

செவ்வாய் நவம்பர் 26, 2019

தனபாரதியின் இசையமைப்பில் தமிழீழத் தேசியத் தலைவரை வாழ்த்தி  பாடல்.
பாடல் : மன்னவனே உனை வாழ்த்த வந்தோம்
பாடியவர் : தாயகப் பாடகர் சசிறதன் சுப்பிறமணியம்
பாடல் வரிகள் : மது நோமன்