மொனராகலையில் ஐஸ் மழை!

புதன் செப்டம்பர் 11, 2019

மொனராகலை- மெதகம பிரதேச செயலகப் பிரிவின் கீழுள்ள சில பிரதேசங்களில, இன்று காலை ஐஸ் மழை பெய்துள்ளது.

அரை மணித்தியாலயத்துக்கு அதிகமான நேரம் இவ்வாறு ஐஸ் மழை பெய்துள்ளடன், வரலாற்றிலேயே  மொனராகலைப் பிரதேசத்தில், அதிக நேரம் ஐஸ் மழை ​பெய்த முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.