முள்ளிவாய்க்கால் தமிழினப் படுகொலையின் கவனயீர்ப்பு போராட்டமும், கண்காட்சியியும்

செவ்வாய் மே 21, 2019

முள்ளிவாய்க்கால் தமிழினப் படுகொலையின் 10வது ஆண்டு நினைவு கவனயீர்ப்பு போராட்டமும் கவனயீர்ப்புக் கண்காட்சியியும் ஆல்போர்ட்வில் நகரசபை முன்பாக...

“உணர்வோடு பங்குபெற்று உரிமையை வென்றெடுப்போம்.  

காலம்-25/05/2018 சனிக்கிழமை
            11h தொடக்கம் 13h30வரை


இடம்-Mairie d’Alfortville
           Place François Mitterrand
           94140 Alfortville

RER- D-  arrête (Maison-Alfort Alfortville Rer)

Bus - 103,217 arrête ( Marie d’ Alfortville)

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு பிரான்சு
TCCF- 0143152104

தமிழ்ச் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு
06 62 84 66 06

பிராங்கோ தமிழ்ச்சங்கம் ஆல்போர்ட்வில்
07 51 52 34 17