நெல்லை கண்ணன் கைது கொடுமையானது வைக்கோ கண்டனம்

வெள்ளி சனவரி 03, 2020

கருத்து சுதந்திரம் அடியோடு அழிக்கப்படுகிற  நிலையில் ஒரு பாசிச கொடூர ஒரு  ஆட்சிக்கான மனிதாபிமானத்தை மறந்து போகக்கூடாது