நிர்வாண ஊரிலே ஆடை அணிந்தவன் கோமாளி! - கந்தரதன்

திங்கள் மே 25, 2020

இன்று புலம்பெயர் தேசங்களிலும் தாயகத்திலும் உள்ளிருப்புக்காலத்தில் பலரும் பல்வேறுபட்ட பெறுமதி மிக்க விடயங்களைச் செய்துள்ளனர். இந்த உள்ளிருப்புக்காலம் என்பது இதுவரை கிடைத்திருக்காத அற்புதமான பொழுதாகவே பார்க்கப்பட்டது.

இயந்திரமயமான இந்த உலகத்திலே, குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் ஒரே நேரத்தில் சந்திப்பது என்பது ஓர் அரிதான விடயமாகவே பார்க்கப்பட்டது. வீட்டில் நல்லது கெட்டது என்றால் கூட எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் நிற்பது என்பது அபூர்வமாக இருந்துள்ள நிலையில், இந்த கோவிட் 19 என்னும் கண்ணுக்குத் தெரியாத நுண்கிருமி  மனிதனால் முடியாத காரியத்தை முடித்துக்காட்டிவிட்டது.

மேலும்...