நோர்வேயில் தமிழினப் படுகொலையின் 10 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல்

திங்கள் மே 20, 2019

நோர்வேயில் இடம்பெற்ற தமிழினப் படுகொலையின் நினைவு நாளும் 10 ஆம் ஆண்டு நினைவும்.

1