ஒப்ரேசன் சாணக்கியா 2.0: திரைவிலகும் எதிர்ப்புரட்சி நடவடிக்கை – 11 - கலாநிதி சேரமான்

புதன் நவம்பர் 04, 2020

சிறீலங்காவின் சீனக் காதலின் சூட்சுமம்

ஈழத்தமிழர் விவகாரத்தை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்ற தெளிவான நிலைப்பாட்டை 1983ஆம் ஆண்டு தமிழ்ப் போராளி இயக்கங்களுக்கு ஆயுதப் பயிற்சிகளை வழங்கத் தொடங்கியதில் இருந்தே இந்தியா கொண்டிருந்தது என்பதை இப்பத்தியின் ஆரம்பத் தொடர்களில் குறிப்பிட்டிருந்தேன். இந்தியா என்ற நாட்டைப் பிரித்தானியர்கள் உருவாக்கிச் சென்ற நாள் முதல் அகன்ற பாரதக் கனவில் மிதக்கும் பாரதத்தின் கொள்கை வகுப்பாளர்களின் நீண்ட காலக் கனவாகத் திகழ்வது ஈழத்தீவை இன்னொரு இந்திய மாநிலமாக்குவது தான்.

மேலும்...