ஒப்ரேசன் சாணக்கியா 2.0: திரைவிலகும் எதிர்ப்புரட்சி நடவடிக்கை – 3 - கலாநிதி சேரமான்

செவ்வாய் ஜூன் 02, 2020

புலனாய்வு உலகின் மர்ம முடிச்சுக்கள்

இந்தியாவின் மகாபாரதக் (அகன்ற பாரதம்) கனவு பற்றிக் கடந்த தொடரில் வெளியிடப்பட்டிருந்த தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இரண்டு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தன. முதலாவது கேள்வி, சீக்கிமைத் தனது இருபத்திரண்டாவது மாநிலமாக சுவீகரித்துக் கொண்டமை போன்று எதிர்காலத்தில் ஈழத்தீவையும் இந்தியா சுவீகரித்தால், அதைச் சீனா பார்த்துக் கொண்டிருக்குமா என்பது.

இரண்டாவது கேள்வி, அகன்ற பாரதக் கனவில் மிதக்கும் இந்தியாவின் புலனாய்வுத்துறையினருடன் இணைந்து ஒப்ரேசன் சாணக்கியா 2.0 நடவடிக்கையில் தமது புலனாய்வாளர்கள் செயற்படுவது ஈற்றில் தமது தேசிய நலன்களுக்கு விரோதமாக அமையும் என்பது சிங்கள ஆட்சியாளர்களுக்குத் தெரியாதா என்பதாகும்.

மேலும்...