ஒப்ரேசன் சாணக்கியா 2.0: திரைவிலகும் எதிர்ப்புரட்சி நடவடிக்கை – 4 - கலாநிதி சேரமான்

செவ்வாய் ஜூன் 16, 2020

தமிழீழத் தனியரசுக் கோரிக்கைக்கு அடிப்படையாகத் திகழ்வது தமிழீழ தாயகத்தின் நில ஒருமைப்பாடாகும். இது சிதைக்கப்பட்டு விட்டால் பிரிந்து சென்று தனியரசு அமைக்கும் தன்னாட்சி உரிமைக்கு உரித்தான தேசிய இனம் என்ற தகமையைத் தமிழீழ மக்கள் இழந்துவிடுவார்கள். இதனால் தான் 1949ஆம் ஆண்டில் (ஈழத்தீவை விட்டு பிரித்தானிய ஏகாதிபத்திய ஆட்சி அகன்று ஓராண்டுக்குள்) தென்தமிழீழம் பட்டிப்பளைப் பிரதேசத்தில் கல்லோயா என்ற சிங்களக் குடியேற்றத்தை சிங்கள அரசு உருவாக்கியது.

மேலும்...