ஓட்டைக் கப்பலுக்கு ஒன்பது மாலுமிகள் - பிலாவடிமூலைப் பெருமான்

புதன் ஓகஸ்ட் 12, 2020

வணக்கம் பிள்ளையள்.

இண்டைக்கு நான் வலு குசியாக இருக்கிறேன்.

போன முறை உங்களுக்குச் சொன்னனான்: இந்த முறை நல்ல செய்தியோடுதான் உங்களை நான் சந்திப்பன் என்று. நான் உங்களுக்குச் சொல்லி வைச்ச மாதிரியே போன கிழமை நல்ல செய்தி வந்திட்டுது.

மேலும்...