பிரான்ஸ் காவல்துறை ஆணையாளருக்கும், தமிழர் அமைப்புக்களுக்கும் இடையில் உத்தியோகபூர்வ சந்திப்பு

திங்கள் ஜூலை 25, 2022

பிரான்ஸ் தமிழர் வர்த்தக மையமான லாச்சப்பல் பகுதியில் பரிஸ் 10ம் வட்டார காவல்துறை ஆணையாளருக்கும், இலங்கை  - இந்திய வர்த்தக சங்கத்தினரின் ஒருங்கிணை பில் கடந்த 11-07-2022 திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற இச்சந்திப்பில், தமிழீழ மக்கள் பேரவை உட்பட சில அமைப்புக்களும் கலந்து கொண்டிருந்தன.

இச்சந்திப்பில் லாச்சப்பல் தமிழர் வர்த்தக பகுதியினை மையப்படுத்தி பல்வேறு சமூக-அரசியல் விடயங்கள் கலந்து ரையாடப்பட்டிருந்தன.

லாச்சப்பலுக்கு வருகை தரும் பொது மக்களின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் களவுகள், வழிப்பறிகள் முக்கிய விடயமாக பேசப்பட்டன.  லாச்சப்பலின் ஆசிய நாட்டவர்களின் வருகை சட்டவிரோத சிகரெட் விற்பனைகள் உட்பட இடம்பெறும் சட்டவிரோ தமான செயல்கள் தமிழர் வர்த்தகர்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்ற விளைவுகள் மற்றும் பொதுச் சூழலுக்கு ஏற்படுத்துகின்ற அசாதாரண நிலைமைகள் குறித்தும் கலந்துரையாடப் பட்டது.

தமிழ்த்தேசிய நிகழ்வுகளுக்கான அறிவிப்பு சுவரொட்டிகளின் அவசியம் தொடர் பிலும் தமிழர்களின் நிலைப்பாடும், எதிர்பார்ப்பும் ஆணையாளரின் கவனத்துக்கு எடுத்து ரைக்கப்பட்டது. அறிவித்தல் சுவரொட்டிக ளுக்கான பொதுவான அறிவிப்பு பலகையயான்று லாச்சப்பல் பகுதியில் நிறுவப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக் கப்பட்டது.

4