பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அம்மான்

சனி நவம்பர் 28, 2020

கார்த்திகை 26 தமிழினம் 
நிமிர்ந்த நாள்.


கார்த்திகை 27 வீரம் 
சொரிந்த நாள் 


கார்த்திகை 28 
கரிகாலனின் நிழல்
சாணக்கிய ஒளி
மலந்த நாள் 
வாழ்த்துக்கள் ! வாழ்த்துக்கள் ! .....