பிரதேச செயலகம் தரமுயர்த்த வடக்கு மக்கள் பின்நிக்கப்போவதிலக்லை

செவ்வாய் ஜூன் 25, 2019

கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தினை தரமுயர்த்த கோரி யாழ் நகரத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின்சட்ட ஆலோசகர், வட்டு அமைப்பாளர் சட்டத்தரணி திரு. சுகாஸ் அவர்கள்