பலப்பிட்டிய தேர்தல் முடிவுகள்

வியாழன் ஓகஸ்ட் 06, 2020

காலி மாவட்டம் பலப்பிட்டிய தொகுதியில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜனபெரமுன வெற்றிபெற்றுள்ளது.
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜனபெரமுன -25,850 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி-6105