பலஸ்தீனமாகும் தமிழீழம்! - ஈழமுரசு ஆசிரிய தலையங்கம்

செவ்வாய் ஜூலை 14, 2020

இரண்டாம் உலகப்போர் முடிவில் பாலஸ்தீன நிலத்தில் யூதர்களுக்கான நாடொன்றை ஐ.நா உருவாக்கிக்கொடுத்தது. பாலஸ்தீன மக்களுக்கே தெரியாமல், அவர்களின் எந்தவொரு அனுமதியுமின்றி பாலஸ்தீனத்தின் 55 வீதமான நிலப்பகுதியை யூதர்களுக்கு பறித்துக் கொடுத்து, அதனை இஸ்ரேல் என்ற தேசமாகவும் ஐ.நா. அங்கீகரித்தது. ஆனால் எஞ்சியிருந்த பலஸ்தீனத்தை ஒரு தேசமாகக் கூட ஐ.நா. அங்கீகரிக்கவில்லை. காரணம் பலஸ்தீனத்தை ஒரு தேசமாக அங்கீகரித்தால் அதன் எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட்டுவிடும். எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட்டால் அந்தநாட்டின் நிலங்களை வேறொரு நாடு பிடிப்பது ஆக்கிரமிப்பாகவே பார்க்கப்படும். அதில் ஐ.நா. போன்றன தலையிட்டு அவற்றை மீட்டெடுத்துக்கொடுக்கவேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

மேலும்...