இந்த ஆண்டின் காலம் ஒரு வினாடி அதிகரிக்கிறது !

ஞாயிறு யூலை 10, 2016

 இந்த வருடம்  லீப் வருடம்  என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான். ஆனால் இந்த வருடத்தின் ஆயுளும் கூட ஒரு விநாடி அதிகரித்துள்ளது..........

 

வண்டலூர் பூங்காவில் உள்ள மலைப் பாம்பு ஒன்று 36 குட்டிகளைப் போட்டுள்ளது.

புதன் யூலை 06, 2016

தமிழ்நாடு  வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள மலைப் பாம்பு ஒன்று 36 குட்டிகளைப் போட்டுள்ளது.

 

வியாழனின் காந்தபுலத்துக்குள் நுழைந்தது ஜூனோ விண்கலம்: நாசா விஞ்ஞானிகள் சாதனை

சனி யூலை 02, 2016

 அமெரிக்காவின் நாசா அனுப்பி வைத்த ஜூனோ விண்கலம் 5 ஆண்டுகால பயணத்துக்கு பின், வியாழன் கிரகத்தின் காந்தபுலத் துக்குள் நுழைந்துள்ளது. .....

 

Pages