அவுஸ்திரேலியாவில் 49,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஆதிமனிதன்

ஞாயிறு நவம்பர் 06, 2016

அவுஸ்திரேலியாவில் 49,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஆதிமனிதன் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்களை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

Smart தொலைபேசிகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்ப சாதனம்

வெள்ளி ஒக்டோபர் 14, 2016

Smart தொலைபேசிகளுக்கு Wireless தொழில் நுட்பத்தில் அமைந்த Innotek (Charging Pad) என்னும் புதிய தொழில் நுட்பத்தில் அமைந்த கருவியை LG நிறுவனம் வடிவமைத்து அறிமுகம் செய்கின்றது.

Pages