சிறிய பிரிண்டர்

வியாழன் August 11, 2016

மிக எளிதாக அச்சு எடுக்கும் கருவி. கணினி, ஸ்மார்ட்போன், ஸ்மார்ட்வாட்ச் போன்றவற்றிலிருந்தும் ....

Pages