105 மத குருக்கள் கைது!

வியாழன் January 05, 2017

பாகிஸ்தானில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட கவர்னர் நினைவு தினத்தை கொண்டாடிய 105 மத குருக்கள் கைது.

Pages