துருக்கி அமைச்சர் புகார்

வியாழன் August 11, 2016

துருக்கியில் நடந்த ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு முயற்சி குறித்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பதில், துருக்கி....

அணு விஞ்ஞானிக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஈரான்

செவ்வாய் August 09, 2016

ஈரானின் அணு சக்தி திட்டங்கள் குறித்து அமெரிக்காவுக்கு உளவுத் தகவல் அளித்த விஞ்ஞானிக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டதாக ஈரான் ஞாயிற்றுக்கிழமை உறுதி செய்தது.

Pages