90 குடியேறிகளுடன் வந்த படகு லிபியா கடற்பகுதியில் கவிழ்ந்தது!

வெள்ளி February 02, 2018

ஈராக், சிரியா, ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் இருந்தும், வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்தும் 

Pages