புலம்பெயர் தேசத்தில் உள்ள தமிழ்த் தேசிய அமைப்புக்கள் ஒன்றிணைந்த ஆதரவை வெளிப்படுத்துங்கள் - தாயகத்தில் இருந்து காந்தரூபன்

செவ்வாய் ஜூலை 28, 2020

புலம்பெயர் தேசத்து உறவுகளே..! தமிழீழத்தில் இருந்து உங்களை நோக்கி அபாயச் சங்கு ஊதப்படுகின்றது. இந்தச் செய்தியைக் கேட்பதற்காக தயவுசெய்து உங்கள் காதுகளை கூர்மைப்படுத்துங்கள். உங்கள் மனங்களை வெறுமையாக்குங்கள். உங்கள் இதயத்தை தயார்படுத்துங்கள்.

மேலும்...