பிரான்சில் கேப்பாப்புலவு கவனயீர்ப்புப் போராட்டம்

செவ்வாய் February 14, 2017

எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும் - கேப்பாபிலவு மக்கள் தமது நிலங்களை மீட்டு எடுப்பதுக்காக தொடர்ச்சியான போராடி கொண்டிருக்கும் நிலையில் சர்வதேசத்தின் பார்வையை தாயகம் நோக்கி திருப்பும் முகமாக சர்வதேசம் எங்கு

சிறீலங்காவின் ஊடுருவல் - லாச்சப்பல் வர்த்தகர்களால் முறியடிப்பு!!

வியாழன் February 09, 2017

சிறீலங்கா அரசானது, தனது பிரெஞ்சுத் தூதரகத்தினால், பரிசின் முக்கிய தமிழர் வர்த்தக மையமான லாச்சப்பல் பகுதியில் வர்த்தகர்களைத் தம்பக்கம் இழுக்கும் ஒரு இராஜதந்திர நகர்வினை மேற்கொண்டிருந்தது.

Pages