ஐ.நா. தீர்மானம், GSP+, தமிழர் தன்னாட்சியுரிமை - பிரித்தானிய நாடாளுமன்றில் அவசர மாநாடு!

வியாழன் February 23, 2017

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைத் தீர்மானத்தின் உடனடி அமுலாக்கம், GSP+ வரிச்சலுகை சிறீலங்காவிற்கு கிடைப்பதைத் தடுத்து நிறுத்துதல், தன்னாட்சியுரிமையின் அடிப்படையில் தமிழர்களுக்கான அரசியல் தீர்வு

பிரான்சில் கேப்பாப்புலவு கவனயீர்ப்புப் போராட்டம்

செவ்வாய் February 14, 2017

எமது நிலம் எமக்கு வேண்டும் - கேப்பாபிலவு மக்கள் தமது நிலங்களை மீட்டு எடுப்பதுக்காக தொடர்ச்சியான போராடி கொண்டிருக்கும் நிலையில் சர்வதேசத்தின் பார்வையை தாயகம் நோக்கி திருப்பும் முகமாக சர்வதேசம் எங்கு

Pages