சிறீலங்காவின் ஊடுருவல் - லாச்சப்பல் வர்த்தகர்களால் முறியடிப்பு!!

வியாழன் February 09, 2017

சிறீலங்கா அரசானது, தனது பிரெஞ்சுத் தூதரகத்தினால், பரிசின் முக்கிய தமிழர் வர்த்தக மையமான லாச்சப்பல் பகுதியில் வர்த்தகர்களைத் தம்பக்கம் இழுக்கும் ஒரு இராஜதந்திர நகர்வினை மேற்கொண்டிருந்தது.

பிரான்சில் அரசியல் செயற்பாட்டாளர்களுடனான சந்திப்பு

வெள்ளி February 03, 2017

தாயகத்திலிருந்து முக்கிய அரசியற் பிரமுகர்களும் புலம் பெயர் மண்ணில் அரசியற் பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் செயற்பாட்டாளர்களும் இன்று 03.02.2017 வெள்ளிக்கிழமை பிரெஞ்சுப் பாராளுமன்றத்தில் பிரெஞ்சு அரசியற்பிர

லாச்சப்பல் வர்த்தகர்களைக் குறிவைக்கும் சிறீலங்காத் தூதரகம்!! ஆபத்தின் அறிகுறி!!

வெள்ளி February 03, 2017

சிறீலங்காவின் சுதந்திரதினமான பெப்ரவரி நான்காம் திகதியானது, தமிழ் மக்களைப் பொறுத்தவரையில் கறுப்பு தினமாகும்.

Pages