ராஜபக்ச ராஜ்ஜியமும் மாணவர் சக்தியும் தயான் ஜயதிலக

திங்கள் ஜூலை 19, 2021

 உலகின் அபிப்பி ராயமே  ஆயுதம்
 
குடும்ப அதிகாரத்தின் இந்தளவுக்கு தீவிரமான செறிவை இலங்கை ஒருபோதும் கண்டதில்லை. குடும்பஅரசியலில் பரீட்சயமான  தெற்காசியாவிலு ம் இவ் வாறு  இல்லை. இன்று உலகில் எங்குமே  ஒரு குடும்பத்திடம் அதிகாரம் மிகவும் செறிவாக  குவிந்திருக்கவில்லை. ஜனநாயக தாராளவாத நாடுகளிலும் இல்லை;  ஜனநாயகதாராளவாதமற்ற   நாடுகளிலும்  இல்லை . எதேச்சா திகாரங்களிலும் இல்லை

 
எனது கடைசி பத்தியிலிருந்து சில விட யங்கள் தெளிவாகத் தெ ன்பட்டன

முதலாவதாக’, உயர்த்தி ‘பற்றிய  அறிவிப்புகுறித்து  ஆளும் குலம்அறிந்திருக்கவில்லை  -சீனர்களால்  அமைக்கப்பட்ட’உயர்த்தி’  என்று கூட –  அதிக  பயணிகளை மட்டுமேஇதனால்  கொண்டு செல்ல முடியும் என்றுஅறிவித்தல்  கூறுகிறது

இரண்டாவதாக, ‘பார்வை  தவறானது’ என்ற சொற்றொடரும்,  ‘பயமுறுத்தும்’ பேச்சுவழக்கும்  ராஜபக்ச அகராதியில் இல்லை. பிரதமர் தனது தொழிலாளர் விவகார ஆலோசகரை (அவரது இரண்டாவது ஜனாதிபதி காலத்தில்) கொலை செய்ததாக உயர் நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட நபருடன் மற்றும் அவரது சகோதரர் ஜனாதிபதியால் மன்னிக்கப்பட்டவருடன்  புகைப்படம் எடுப்பதற்காக நின்றார்


மூன்றாவதாக, இந்த நாட்டின் மாணவர் இயக்கத்துடன்  முரண்பட்டு ச் சென்ற எந்த வொரு நிர்வாகமும் அரசியல் ரீதியாக முன்னேறவில்லை அல்லது பிழைத்திருக்கவில்லை என்பதை அவர்கள் கவனித்திருக்கவில்லை

நான்காவதாகபோர்க்காலசோவியத்தலைவரல்ல ,  தொழிற்சங்கவாதியான அந்த ஜோசப் ஸ்டாலின் -போர்க்காலசோவியத்தலைவரல்ல- சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தி எகனாமிஸ்ட் (லண்டன்) இல் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருந்தார்  என்பது அவர்களுக்குத் தெரியாது
.
ஐந்தாவது, மென்மையான சக்தியின் தீர்க்கமான முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை, இதுகதையில்சார்ந்திருக்கும்   உலகிலுள்ள  நாட்டின்  கதை, . உலகின் மிகவும் செல்வாக்குமிக்க பத்திரிகை யான  நியூயார்க் டைம்ஸின் தலைப்பு ‘இலங்கையில் அரசாங்கம் அதிகள வுக்கு ஒரு குடும்ப நிறுவனத்தைப் போலஇருப்பது  அதிகரித்து வருகிறது’ என்ற தலைப்பில் இருந்தது.

குடும்ப முகாம்

ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னர்ஸ்தாபிக்கப்பட்ட  சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்  ஒரு வகையானஅநீதியான  ஒழுங்கமைப்பை , சீனாவின்  பணம் மற்றும் ஆதரவோடு, கோதாபய  அரசாங்கம்கட்டியெழுப்பி வருகிறது.

கோதாபய , மஹிந்த , பசில் மற்றும் ச மல் ஆகிய நான்கு ராஜபக்ச  சகோதரர்களும், மகன் / பெ றாமகன்  நாமலும் ஐந்துபேர்களாக   அமைச்சரவையில் கொத்தணியொன்றை  உருவாக்குகின்றனர். பெறாமகன்    சஷீந்திர  இராஜாங்க  அமைச்சராகவுள் ளார்..விட யதானங்களின் பட்டியல் “வணிக அட்டையில் உள்ளடங்கமுடியாது ” (நியூ யோர்க்  டைம்ஸ் ).

வலுவாக பின்னிப்பிணைந்திருப் பதன் அடிப்படையில்  , அரச அதிகாரம், , ஆதரவு, வளங்கள் மற்றும் வளங்களை அணுகுவது என்பது தொடர்பானபாரிய பங்கு  எவ்வளவு க்கு, ஒரு குடும்பத்தின் கரங்களில்  என்பதைஅரசின் நிறுவன ரீதியான திட்டவரைபடம் காண்பிக்க வேண்டும்.

, இந்த தனிநபர்கள் ஒவ்வொருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்என்பது உண்மை  ஆனால் அங்குதான் எனது உயர்த்தி  மற்றும் ஒப்பிடப்பட்ட ஆட்களின் களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் ஒப்புமை வருகிறது. ஒப்புமை என்னுடையது என்றாலும்,விடயம் என்னுடையது  இல்லை. நான் ஒரு கதையை மீள் சுழற்சி செய்ய முடிந்தால், அது , அந்தசமயத்தில்நான் சந்தித்த மிகவும் உற்சாகமானஒருவரான ,   சிங்கப்பூர் வெளியுறவுஅமைச்சராகவிருந்த டாக்டர் ஜோ ர்ஜ் யியோவாகும்   , நான் அவரிடம் விடைபெறும் போது என்னிடம் கூறுகையில் ,ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச  எதிர்கொண்ட முக்கிய பிரச்சினைபுலம்பெயர்ந்த  தமிழர் அல்ல, ஆனால் அவரது முறைமையாகும். “நீடிப்பதற்கு மிக அதிகமானது” என்பதே உண்மை. அவர்  கூறியது  சரியானதாகவிருந்தது.. எம்.ஆர் அடுத்த ஜனாதிபதித் தேர்தலில் (2015) தோற்றார். டாக்டர் யியோ அந்த தீர்க்கதரிசனக் குறிப்பை (2010 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில்) வெளிப்படுத்தியிருந்தபோது, இந்த முறைமை  இப்போது இருப்பதைப் போல அதிகளவுக்குகனதியாக  எங்கும் இல்லை.

குடும்ப அதிகாரத்தின் தீவிரமான செறிவை இலங்கை ஒருபோதும் கண்டதில்லை.  குடும்பஅரசியலில்  பரீட்சயமான  தெற்காசியாவிலும் இல்லைஇன்று உலகில் எங்கும் ஒரு குடும்பத்திடம் அதிகாரம்  மிகவும் செறிவாக  குவிந்திருக்கவில்லை .தாராள  ஜனநாயக நாடுகளிலும்  இல்லை; ஜனநாயக தாராளவாதமற்ற   நாடுகளிலும் இல்லை ; எதேச்சா திகாரங்களிலு ம், இல்லை.

நவீன காலங்களில் உலகில் எங்கும், அதாவது, தற்போதைய மற்றும் சமகால வரலாற்றில், அரேபிய சர்வாதிகாரங்களுக்கு அப்பால் ஒரு ஆளும் குலத்தில் அரச அதிகாரத்தை இ த்தகைய முறையில் செறிவாக கொண்டிருக்கவில்லை : ராஜன் பிலிப்ஸ் சவுதியின் சமாந்தரத்தை  சரியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்; நான் சில வளைகுடா நாடுகளைச் சேர்க்கிறேன்.

இ லத்தீன் அமெரிக்க மேல் தட்டுசிறுகுழுஆட்சி   அல்லது போருக்குப் பின்னரான  மத்திய கிழக்கு / வட ஆபிரிக்க சர்வாதிகாரங்களில் கூட,  தன்னுடைய சகோதரரை பாதுகாப்பு அமைச்சர்  அல்லது இராணுவத் தளபதியாக ஆக்கியதுடன் , மற்றும் அவரது சகோதரர், மகன் மற்றும் பேரன்மாரை  வாரிசுகளாகியுள்ளனர் . வாரிசு தொடர்ச்சியாக இருந்தது; இன்று இலங்கையில் இருக்கும் அளவிற்குஒரு குடும்பக் குழுவால் ஒரே நேரத்தில் ம் அரச அதிகாரத்தின் ஆதிக்கம் இருந்ததில்லை.

சிறந்தமுகாமைத்துவம்  என்பது ஒரு குடும்பக்கொத்தணியொன்றில்  கட்டமைப்புரீதியாக  அதிகளவுக்கு -செறிவுக்கான இழப்பீடு அல்ல, இதுஅரசாங்கத்தில் உள்ள குடும்பம்  சாராத உறுப்பினர்கள் மற்றவற்றுடன் மேலும் ஓரங்கட்டப்படுவர் ,. ஒரு சீன அல்லது சீனர்களால் கட்டப்பட்ட தொட்டியில் உணவளிக்கும் அவர்களின் நம்பிக்கை, அரசியல்-நிறுவன ரியல் எஸ்டேட் இழப்பை ஈடுசெய்யாது, எப்படியிருந்தாலும், அவர்கள் தொட்டியில் கூட கூட்டமாக இருப்பதை காணலாம்.

பண்டைய கிரேக்கத்தில் உள்ள டெல்பிக் தேவவாக்கு  கோயிலில் செதுக்கப்பட்ட இரண்டு கட்டளைகளில் ஒன்று ‘ஒன்றும் அதிகமாக இல்லை’.என்பதாகும். படி முறையான அதிக சுமை காரணமாக – மிகையானதாக  – ராஜபக்சராஜ்ஜியம்  தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கவோ அல்லது மேலெழவோ  முடியாது.

வரலாறு முழுவதும், மக்கள் தங்களின் வாழ்க்கைத் தரம் வெளிப்படையாக மேம்பட்டு வரும் வரை எதேச்சாதிகார அரசியல் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளனர். ஐ. தே. க. 17 ஆண்டுகள் அரசாங்கத்தில் நீடித்தது. பரவலாகப் பார்த்தால் ,சு. க. 20 ஆண்டு பதவியில்இருந்தது  இதுவும் உண்மை. அ து இன்று வேலை செய்யாது, ஏனெனில் (அ) சர்வாதிகாரமானது எதேச்சதிகாரமாக மாறியுள்ளது மற்றும் (ஆ) குடிமகனின் அன்றாட வாழ்க்கைத் தரத்தில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது, சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க ஆண்டுகளில் இருந்து முன்னொ ருபோதுமில்லாத  வகையில் – ஆனால் அவர்  கூட விவசாயிககளிடம்  கைவைக்கவில்லை.

ஜனாதிபதிகோதாபய வுக்கு இரண்டு கொள்கைகள் மட்டுமே இருப்பதாகத் தெரிகிறது: தடை மற்றும் இராணுவமயமாக்கல்.. தொழில்துறை உள்ளீடுகள் மற்றும் உரங்கள் உள்ளிட்ட இறக்குமதியைத் தடைசெய்து, இராணுவம் மற்றும் பொலிஸை ஒவ்வொரு பிரச்சினையிலும் முன்னிறுத்துதல் . கோவிட் -19 காரணமாக உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலியின் துளைகளை பொருத்தவோ  அல்லது தொற்றுநோயின் பொருளாதார விளைவுகளில் இருந்து தப்பிக்கவோ ஜனாதிபதி கோதாபய  வெறுமனே முயற்சிக்கவில்லை; அவரது திட்டம் 45 ஆண்டு திறந்த பொருளாதாரத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவருகிறது.

(i)  வெளிப்படையான குலத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பின் பெரும் சுமையை சுமத்துவது, (ii) ஒரு சிறிய உயரடுக்கைத் தவிர்த்து அனைத்து வகுப்பு மக்களுக்கும் பொருள்ரீதியான  சுமைகளை அதிகரித்தல், (iii) திறந்த பொருளாதாரத்தை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் நடுத்தரத்தை அழுத்துவது  (iv) அமைதியான எதிர்ப்பு மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளைத் தகர்ப்பது,என்பன  எரியக்கூடிய கலவையை நிரூபிக்குமென்பதை ஆட்சியாளர்கள் கண்டுகொள்வார்கள்

சமூகக் கோட்பாட்டின் படி, கிளர்ச்சி, மற்றும் புரட்சி ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பது  முழுமையான வறுமை அல்ல, ஆனால்  பற்றாக்குறையுடன் தொடர்பு பட்டது.. சுருக்கமாககூறினால் ,  ஒப்பீட்டளவில்  , நீண்ட காலசெழிப்புக்குப் பிறகு அவர்கள்வறுமை மூழ்கடிக்கப்படுகின்றனர் ; அல்லது ஒரு ஜனநாயக வெளியை அனுபவித்த  காலத்திற்குப் பிறகு இழக்கின்றனர் . இலங்கையில் அது இரண்டுமாகவுள்ளது.

கொத்தலாவலதேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக   சட்டமூலம்  மற்றும் மாணவர் சக்தி

இலங்கை த் தீவின் அரசியல் சமூகவியலை விபரணமாக்குகின்றமை   இரண்டு முக்கியமான வலய ங்களை வெளிப்படுத்தும்: விவசாயிகள் மற்றும் மாணவர்கள், குறிப்பாக பல்கலைக்கழக மாணவர்களா கும்.. டி.எஸ். சேனாநாயக்க முதல் ஒவ்வொரு தலைவரும் கிராமப்புற விவசாயிகளை மேம்படுத்துவதை  கவனத்திற்கொண்டனர் .
 விவசாயிகளுடன்  விரோதப் போக்கு  சிந்திக்க முடியாதது, ஏனெனில் அது சமூக பொருளாதார மற்றும் தேர்தல் தற்கொலை என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆங்கிலேயருக்குப் பிறகு, இதற்கு நேர்மாறாகச் செய்த முதல்ஆள்கோதாபயராஜபக்ச  .இரண்டாவது, சிறிய ஆனால் குறைவான முக்கியமான வலயம்  மாணவர் சமூகமா கும், இது மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களாக விரிவடைகிறது, மேலும் பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூகத்தின் நேரடி உயிரோட்டத்தைகொண்டது. . மாணவர் சமூகம் முக்கியமானது, ஏனென்றால் இலவச கல்வி என்பது நாட்டின் நெறிமுறைகளில் பிரிக்கமுடியாத வகையில் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இதுபாரியதொரு  செல்வாக்குமிக்க தொகுதியாக விரிவடைந்துள்ளது.

அரசியல் சமூகவியலின் இரண்டுவலயங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று குறுக்கிடுகின்றன. கணிசமானஅளவு  ஆசிரியர் சமூகத்தைப் போலவே பெரும்பாலான மாணவர்களும் கிராமப்புற பின்னணியில் இருந்து வருகிறார்கள். இன்று இன்னும் தீவிரமான இடைமுகம் உள்ளது: கிராமப்புறங்களில் உள்ள மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் இதயத்தை உடைக்கும் காட்சி, இரவில் மரங்கள் மற்றும் மலையடிவாரங்களில், மின்சூள்  மூலம் படிப்பது, மோசமான யானைகளை பயமுறுத்துவதற்காக பெரிய பட்டாசுகளைஎறிதல் என்பதாகும்..

இந்த இரண்டு சமூகத் தொகுதிகளையும்எதிராக  ஒரே நேரத்தில்அரசு  எடுத்துகொண்டுள்ளது
பல அரசாங்கங்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்களை எதிர்த்துள்ளன, எதுவும் வெற்றிபெறவில்லை.
டட்லி சேனநாயக்க அரசு  சிங்கள தேசியவாத கடும்போக்காளரான   ஐ.எம்.ஆர்.ஏ இரியகொல்ல வை கல்வி அமைச்சராகக் கொண்டிருந்தது. இன்று, சரத் வீரசேகர அதிகவிவாதத்துடனும் , அதிக சச்சரவுடனும் இந்த பாத்திரத்தை வகிப்பதாகத் தெரிகிறது. 1965-1970 ஆம் ஆண்டில்,பொலிஸ்  மற்றும் இராணுவம் முறையே 1966 மற்றும் 1968 ஆம் ஆண்டுகளில் கொழும்பு மற்றும் பேராதனையில்  பல்கலைக்கழக மாணவர்களை எதிர்கொண்டன.

மோதல்கள் வெடித்தது மட்டுமல்லாமல், விஜ யவீரவின்  ஜே.வி.பி-க்கு ஆட்சேர்ப்புக்கான தளத்தை வழங்கியது மட்டுமல்லாமல், இந்த விடயத்துக்கு  மிகவும் பொருத்தமானது, இடதுசாரி மாணவர் அமைப்புகள் 1970 தேர்தல்களில் வீடு வீடாக பிரச்சாரம் செய்து டட்லி சேனநாயக்க அரசாங்கத்தை தோற்கடிக்க உதவின ., அது  திருமதி  பண்டாரநாயக்கவின் ஐக்கிய முன்னணி கூட்டணிஆட்சியை உறுதிப்படுத்தியது.. மாணவர்கள்  இரியகொல்ல வை குறிவைத்தனர்.அவர் மீண்டும் ஒருபோதும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை கோதாபய ராஜபக்ச  அரசாங்கம் செய்வது போலவே, சிறி மாவோ பண்டாரநாயக்க அரசாங்கமும், அதன் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன்,ஆட்சிக்கு வந்திருந்ததுடன் வடக்கு மற்றும் தெற்கில் உள்ள மாணவர் சமூகத்தை எதிர்த்தது. பல்கலைக்கழக அனுமதியில்  மாவட்ட வாரியாக மற்றும் ஊடக வாரியாக தரப்படுத்தலின் பாரபட்சமான கொள்கைகள் இரண்டு சக்திவாய்ந்த அமைப்புகளை எழுப்பின: மாணவர் பேரவை  மற்றும் இளைஞர் பேர வை , அதாவது, மாணவர் கூட்டமைப்பு மற்றும் இளைஞர் கூட்டமைப்பு, இது தீவிரமான, போர்க்குணமிக்க தமிழ் தேசியவாதத்தின் பின்னணியையும் ஊட்டத்தையும் உருவாக்கியது. .

1974 ஆம் ஆண்டின் உலகத்தமிழாராய்ச்சி  மாநாட்டைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற நிகழ்வில் அரசாங்கக் கொள்கைகள் மற்றும் பொலிஸ் துப்பாக்கிச் சூடு ஆகியவற்றின் தவிர்க்கக்கூடிய விளைவு இதுவாகும். 1970 தேர்தலில் வட மாகாணத்தில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியால்  பண்டாரநாயக்க அரசு அழிக்கப்பட்டது.

தெற்கில்   மிகவும் வியத்தகு, அல்லது இன்னும்மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது. . வளாகத்தில் பொலிஸ்சாவடிகளை  திறப்பது 1975 ஆம் ஆண்டில் பேராதனை  பல்கலைக்கழகத்தில் அமைதியின்மைக்கு வழிவகுத்தது. 1976 நவம்பரில், உஹுமியா கிராமத்தைச் சேர்ந்த  கலை ப்பீட புதியமாணவர் வீரசூரிய  ஒரு அதிகாலைவேளையில் மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியபோது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

மாணவர் இயக்கம் கொதித்தது, அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டன, விரைவில் கொழும்பு பாடசாலைகள் உள்ளிட்ட பாடசாலைகளிலும் பகிஷ்  கரிப்பு இடம்பெற்ற து.. 1970 களின் நடுப்பகுதியில் அரசாங்க அச்சகங்களில்  வேலைநிறுத்தத்துடன் தொடங்கிய மாணவர்கள் எழுச்சியூட்டும்  போராட்டத்திற்கு ஊக்கமளித்தனர்.. ஒரு பொது வேலைநிறுத்தத்தைத் தூண்டிய ரயில்வே வேலைநிறுத்தம் மிகவும் தீர்க்கமான காரணியாகும்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் முற்போக்கான சுதந்திரக்கட்சி   எம்.பி.க்கள் அரசாங்கத்தை விட்டு வெளியேறியதால், மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர் வேலைநிறுத்தத்தின் ஒருங்கிணைப்பு ஒட்டுமொத்த  ஆட்சிஅதிகாரத்தில்  பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியது. மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை இழந்த நிலையில், சிறி மாவோ பண்டாரநாயக்க அரசாங்கம் திட்டமிடப்பட்ட விதத்தில் பொதுத் தேர்தலுக்கான  திகதியை  தாண்டி பதவியில் நீடிக்கும் எண்ணங்களை கைவிட வேண்டியிருந்தது. தேர்தலில் அரசாங்கம் தோல்வியடைந்தது.  ஜே.ஆர்.ஜெயவர்தன பாரிய  வெற்றியை  பெற்று க் கொ ண்டார்.

ரொ னி டி மெல் மற்றும் குறிப்பாக அவரது மனைவி மல்லிகா ஆகியோரின்நல்லெண்ண ங்கள்  மூலம் எட்டப்பட்ட தேர்தலுக்கு முன்னரான  ஒப்பந்தத்தின் படி ஜே.வி.பி தடைசெய்யப்பட்டதும், அதன் தலைவர்கள் ஜெயவர்தன அரசாங்கத்தால் விடுவிக்கப்பட்டதும், ரோஹண விஜேவீர    ஆயுதக் கிளர்ச்சிக்குத் திரும்புவதற்கான எண்ணம் இல்லை.அவர்  முதலில் பழைய இடது மற்றும் பின்னர் ஸ்ரீ.ல.சு.க.வை அரசியல் ரீதியாக அழித்து, நடுத்தர வர்க்கங்களை வென்றெடுப்பதில் கவனம் செலுத்தினார், மேலும் அவரது நியாயத்தன்மையை வலுப்படுத்தினார். அவருக்கு உள்ளூர் அரசாங்க அமைச்சரும் பின்னர் பிரதமருமான  பிரேமதாச , அவர் தனது வழமையான மே தின கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு   கொழும்பு நக ரமண்டபத்தை வழங்கினார்.

.இடதுசாரி மாணவர் செயற்பாட் டாளர்களை  பேருந்துகளில்  ஐ.தே. க.. தலைமையகமான சிறி  கோத்தாவுக்கு  அழைத்துச் சென்றுகடினமாக நடத்துவதில்   கல்வி அமைச்சர் ரணி ல் விக்கிரமசிங்கவின் ஆதரவாளர்கள் ஈடுபட்டபொது பிரச்சினைஆரம்பமாகியது. . கோவிட் -19னால்  சமீபத்தில் இறந்த வண . பத்தேகம  சமித , 1978 ஆம் ஆண்டில்கள னியா  பல்கலைக்கழகத்தில்ஐ. தே . க.குண்டர்களின் ஊடுருவலின்போதுஎதிர்த்த மாணவர்குழுவுக்குதலைமை தாங்கி  வழிநடத்தியதால் கதாநாயகர்  அந்தஸ்துக்கு  மேலெழுந்திருந்தார். .இந்த மோதலில் களனியா  கும்பல் தலைவர் கிறிஸ்டோபர் ஜெயதிலக  என்பவர்கொல்லப்பட்டார்.. அவரது இறுதி சடங்கில் அமைச்சர் விக்கிரமசிங்க கலந்து கொண்டார்.

1977 க்குப் பின்னரான  காலத்தில் ஜெயவர்த்தன  நிர்வாகத்தின் போது பல்கலைக்கழக மாணவர் இயக்கத்தின் உண்மையான தீவிரமயமாக்கல் அமைச்சர் விக்ரமசிங்க முன்வைத்த உயர் கல்வி குறித்த வெள்ளை அறிக்கை  யு டன் வந்தது.

1980-1982 வரை நீடித்த மாணவர் கிளர்ச்சியில், மொரட்டுவ  பல்கலைக்கழகத்தில் உண்ணாவிரதம் இடம்பெற்றி ருந்த து  (அப்போது கட்டுப்பத்த  வளாகம் என்று அழைக்கப்பட்டது), மற்றும்காலிமுகத்திடலில்    ஆர்ப்பாட்டம் செய்தமாணவர்கள்மீது  பொலிஸாரின் தடியடி   குற்றச்சாட்டு, ஒரு இளம் பெண் மாணவி   விழும்போது கால்முறிந்தமை போன்ற ச ம்பவங்கள் உள்ளடங்கிய  இந்த மாணவர் போராட்டங்கள்தான் ஜே.வி.பியை மீண்டும் போர்க்குணமிக்க (நிராயுதபாணியான) கிளர்ச்சிக்கு இழுத்தன, அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் மற்றும் தந்திரோபாயங்களால் தீவிரமயமாக்கப்பட்ட இந்த மாணவர்கள்தான் ஜே.வி.பியின் இரண்டாவது எழுச்சியின் உறுப்பினர்களாக  மாறினர் – இது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டதன் காரணமாகவே ஏற்பட்டது ஜூலை 1983 தமிழ் எதிர்ப்பு கலவரத்தில் பங்கேற்ற தால்தடை  செய்யப்பட்டதென்பது  தவறான காரணமாகும்..

ஜ யவர்தன அரசாங்கம், ஆளும்ஐ. தே. க., ஜனநாயக முறைமை மற்றும் சந்தைப் பொருளாதாரம் ஆகியவை தெற்கு இளைஞர்களின் இரண்டாவது (1980 கள்) எழுச்சியால் கிட்டத்தட்ட முறியடிக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டன.
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவின்  2015 தோல்வி பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கட்டாயமாகவும், விருப்பமின்றிவும் உட்படுத்தப்பட்ட இராணுவவாத ‘தலைமைப் பயிற்சி’ காரணமாக கொஞ்சம் எளிதாக நிரூபிக்கப்பட்டது. ஜே.வி.பி முழுமையாக அவருக்கு எதிராகசென்றிருந்தது.

சைற் ற  ம் சட்டமூலத்துக்கு  எதிரான பொதுமக்கள் கருத்தின் அலை, நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை தோற்கடிக்க உதவியது-குறிப்பாக விக்ரமசிங்க ஐ. தே. க. வை. கல்வியின் இராணுவமயமாக்கல் மற்றும் தனியார்மயமாக்கல் குறித்த பரவலான அச்சங்களைத் தூண்டியுள்ள இன்றைய கொத்தலாவல  தேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம் (கே.என்.டி.யூ) சட்டமூலம் , ரணில் விக்ரமசிங்கவின் 1980 வெள்ளை அறிக்கை போலவே அதே   தீவிரமயமாக்கல் செயலூக்கவிளைவைக் கொண்டிருப்பதற்கான அனைத்து அறிகுறிகளையும் கொண்டுள்ளது

ஒற்றுமையின்  உலகமயமாக்கல் ,

இலங்கை அதிகாரத்துவம் / நிர்வாக கட்டமைப்பில் இரண்டு டஜன் முன்னாள் இராணுவஅதிகாரிகள் இருப்பதாகமீரா சீனிவாசன்த  இந்துவில் பதிவுசெய்கிறார்,  . தர்க்கரீதியாக, சட்ட  சபைநாட்களிலிருந்து ராஜபக்ச  பரம்பரையின் அரசியல் உயர்சிக்கு  வழிவகுத்த சாதாரண, சிவில் ஜனநாயக அமைப்பு மற்றும் கலந்துரையாடல்  அரசியல், இராணுவமயமாக்கல் மற்றும் சர்வாதிகாரத்தால் தடுக்கப்பட்டு சிதைந்து போயிருந்தால், அந்த மேல்நோக்கிய பாதையின் தீவிரமான தலைகீழ் மாற்றம், உச்சக்கட்டமாக இருக்கும்

ஏறக்குறைய அனைத்து வகுப்பினரினதும் (வடக்கு மற்றும் தெற்கு) வாழ்க்கைத் தரத்தை குறைத்தல்; விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை அபாயகரமானநிலைக் குள் ளா க்குதல் ; தொலைதூரக் கல்விக்காக தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலியைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக பள்ளிமாணவர்களை  மரங்கள்மீதும்  மற்றும் மலைகுன்றுகளுக்கும்  அனுப்புதல் ; தனிமைப்படுத்தலின் கீழ் தொலைதூர இராணுவ முகாம்களுக்கு அமைதியான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை ‘விளக்கம்கொடுத்தல்    அண்டை நாடுகளையும் சர்வதேச கருத்தையும் புறக்கணித்தல் என்பனவற்றின்மூலம் .இலங்கைஅரசையும் அதன் பிரஜைகளின்  விதிகளையும் ஒரு குடும்பத்திடம் ஒப்படைக்க முடியும் என்று அரசாங்கம் வெளிப்படையாக நினைக்கிறது;

இ த்தகைய செயற்பாடு  வெற்றிபெற முடியும் என்பதை 1948 முதல் எதுவும்காண்பிக்க வில்லை. ஐ.நா மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின் இணை ஆககர்த்தாக்களில்  ஒருவரான ஸ்டீபன் ஹெஸல் இதை பிரபலமாகக் கூறியது போல் இது ‘சீற்றத்திற்கான நேரம்’.

முதலாவதாக, சமூகத்தின் சாத்விக  பிரிவின்மீதான  எந்தவொரு அடக்குமுறையும் அல்லது ஒரு நபராகவிருந்தாலும்  கூட அனைவருக்கும் ஆபத்து என்பதை  புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சுதந்திரம், ஜனநாயகம் மற்றும் நீதி ஆகியவை பிரிக்க முடியாதவை, அதற்காக போராட வேண்டும். ஒவ்வொரு அநீதியும், ஒவ்வொரு அடக்குமுறை நடவடிக்கையும் ஊடகங்கள், நீதிமன்றங்கள், பாராளுமன்றம், பிரதேச  சபைகள் மற்றும் சாத்தியமான ஒவ்வொரு இடத்திலும் வன்முறையற்ற முறையில் சவால் செய்யப்பட வேண்டும்.

இரண்டாவதாக, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் மீன்பிடித்   தொழிலாளர்களின் போராட்டங்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும். நகர்ப்புற எதிர்ப்பானது கிராமப்புறங்களை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது, மேலும்பின்னையவற்றை  ஈர்க்க வேண்டும்.

மூன்றாவதாக, பிரதிநிதித்துவமற்ற மற்றும் ஒத்துழைப்பாளரைத் தவிர, எதிர்க்கட்சியின் அனைத்து பிரிவினரும் , புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான எந்தவொரு வாக்கெடுப்பிலும் எதிர்ப்பு வாக்கெடுப்புக்கான ஒரு ஒன்றுபட்ட  தளத்தை முன்வைக்க தீர்மானிக்க வேண்டும். அக்டோபர் 1988 வாக்கெடுப்பில் ஏற்பட்ட தோல்வி பினோசேவின் வீழ்ச்சியைத் தூண்டியது.நான்காவதாக, எந்தவொரு உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் / அல்லது மாகாண சபை தேர்தலிலும் ஒரு நிர்வாகத்தை உருவாக்க ஒருவருக்கொருவர் உதவ அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் தீர்மானிக்க வேண்டும்.
ஐந்தாவது, பாப்பரசர் கலைக்களஞ்சியத்தில்  பாப்பரசர்  பிரான்சிஸ் வலியுறுத்திய “ஒற்றுமையின் உலகமயமாக்கல்” ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

ஒற்றுமையின் உலகமயமாக்கல் ‘என்பது  ‘இனப்படுகொலை’ அல்லது வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களை வற்புறுத்துவதன் மூலம் குழப்பமடையக்கூடாது – கோதபாய  அரசு (மறு) ரத்துபஸ்வேலா இராணுவ (அல்லது எஸ்.டி.எஃப்) அடக்குமுறைக்கு மாறினால், இலங்கைமற்றொரு மியான்மராக  மாறுவதற்கு முன்பு, பின்னைய  விருப்பம் கட்டாயமாகும்

ஜார்ஜ் ஃபிளா ய்டின் கொலைக்கு எதிரான உலகளாவிய ஆர்ப்பாட்டங்களிலும், பின்னர், பாலஸ்தீனியர்களிடம் அனுதாபத்திலும், காசா மீதான போருக்கு எதிராக ‘ஒற்றுமையின் உலகமயமாக்கல்’ வெளிப்பட்டது.

மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், பெண்கள், மீனவர்கள், சிறுபான்மையினர், பாரா ளுமன்ற உறுப்பினர்கள், வழக்கறிஞர்கள், கவிஞர்கள், நுகர்வோர் ஆர்வலர்கள், வெகுஜன மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் – பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட இலங்கைபிரிவினர்  தங்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சகாக்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சர்வதேச அமைப்புகளுக்கு எல்லைகளை கடந்து செல்ல முடியும். சிரசவை  அதிகாரப்பூர்வமாக  அடக்குவதற்கான சட்ட பூர்வமான வழிகள் ஆராயப்படுவதால்    அதன்சபை  சர்வதேச தொலைக்காட்சி கட்டமைப்புகள் மற்றும் உலகளாவிய ஊடகத் துறையின் சங்கங்களில் உள்ளவர்களை எச்சரிக்கவும் அணிதிரட்டவும் வேண்டும்.
‘ஒற்றுமையின் உலகமயமாக்கல்’ என்பது மக்களிடமிருந்து மக்கள், சமூகம்-சமூகமென . உலகளாவிய நனவை உயர்த்துவதும், உலகளாவிய செயலை உருவாக்குவதுமாகும். உலகின் அபிப்ராயமே ஆயுதம்

தயான் ஜயதிலக