தமிழ் மக்கள் சிந்தித்து வாக்களிக்கத் தவறினால் தாயகத்தை இழப்பது உறுதி - தாயகத்தில் இருந்து காந்தரூபன்

செவ்வாய் ஜூலை 14, 2020

பன்னாட்டு ரீதியாக காட்டாட்சி, கொடூர ஆட்சி, சர்வாதிகார ஆட்சி, அடக்குமுறை ஆட்சி, அடாவடி ஆட்சி, பயங்கரவாத ஆட்சி போன்ற பல்வேறு ஆட்சி முறைகள் தொடர்பாக அவ்வப்போது அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆனால், அனைத்தும் ஒருங்கே இணைந்த ஆட்சி முறை ஒன்று தொடர்பாக இப்போதுதான் கேள்விப்படுவீர்கள், அதுதான் தமிழர்களை வதைக்கின்ற சிறிலங்கா அரசின் ஆட்சி முறை.

மேலும்...