தமிழர் தாயகத்தில் கோட்டாவின் காட்டாட்சி - எதிராக தமிழினம் கிளர்ந்தெழவேண்டும் : ‘தாயகத்தில் இருந்து’ காந்தரூபன்

வியாழன் அக்டோபர் 08, 2020

சிங்கள ஏகாதிபத்தியம் ஒரு நாடு ஒரு தேசம் என்ற கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தும் செயற்பாடுகளை மிகவேகமாக செயற்படுத்தி வருகின்றது. சிலதமிழர்களும் சிங்களவர்களின் அனுகூலங்களை பெறுவதற்காக சிங்கள தேசத்திற்கு துணைபோய் இந்த திட்டத்தை செயற்படுத்த உதவிவருகின்றனர்.

மேலும்...