“தமிழர் உணவு”தமிழர்களின் உணவு முறை விளக்கம்

சனி ஜூலை 06, 2019

Amma Catering Berlin in Gut Wendgräben...vom Herzen  அம்மா உணவகம் வெறுமனே உணவோடு மட்டும் அல்லாமல் வேற்றின சமூகத்திற்கு ஈழத்தமிழர்களின் உணவு கலாச்சாரத்தை கடத்தும் பணியிலும் என்றுமே முன்னிலையில்.“தமிழர் உணவு”தமிழர்களின் உணவு முறை விளக்கம். தற்போதைய உணவு முறைகளை காட்டிலும், பாரம்பரிய உணவு வகைகளே, மனித வாழ்வுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது.

a

a

a

a

a

a

a