தமிழர்களிற்கு எதிரான குற்றவாளிகளை தயக்கமும் இன்றி பொறுப்புக்கூறலிற்கு உட்படுத்தவேண்டும்

செவ்வாய் பெப்ரவரி 16, 2021

மனித உரிமை பேரவை உறுதியாக விதத்தில் செயற்பட்டு இலங்கையில் நீதி மற்றும் பொறுப்புக்கூறலிற்கான மனித உரிமை ஆணையாளரின் பரிந்துரைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ள   ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை   முன்னாள் ஆணையாளர் நவநீதம் பிள்ளை தமிழர்களிற்கு எதிரான கடுமையான மனித உரிமை மீறல் குற்றவாளிகளை எந்த வித தயக்கமும் இன்றி பொறுப்புக்கூறலிற்கு உட்படுத்தவேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.

கோத்தாவின் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான யுத்தம் சட்டத்தின் ஆட்சி தோற்கடிக்கப்பட்ட மக்கள் மீதான நடவடிக்கைகள் குறித்த சர்வதேச தராதரங்கள் ஆகியவற்றின் மீதான யுத்தமாக மாற அனுமதிக்க கூடாது என அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.