தமிழர்களுக்கு அடிமைச்சாசனம் எழுதும் கோத்தாபாயவின் உரை - தாயகத்தில் இருந்த காந்தரூபன்

சனி ஓகஸ்ட் 29, 2020

தமிழர் தாயகம், தமிழ்த்  தேசியம், சுயநிர்ணய உரிமை என உரத்த குரல் எழுப்பிய தமிழ் இனத்தின் உச்சந்தலையில் ஓங்கி அடித்திருக்கின்றது சிங்கள பேரினவாதம். கடந்த காலங்களைப் போலவே தெரிவுசெய்யப்படுகின்ற ஒவ்வொரு புதிய அரசாங்கமும் தமிழ் மக்களுக்கு அடிமைச்சாசனம் எழுதுவதைப்போல கோட்டபாய – மகிந்த தலைமையிலான சிறிலங்காவின் புதிய அரசாங்கமும் தனது கடமையைச் செய்திருக்கின்றது. அழகிய தமிழர் தாயகத்தில் தமிழர் இருப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

மேலும்...