தமிழக அரசே! செவிலியர்களை பணிநிரந்தரம் செய்!

வெள்ளி December 01, 2017

MRB தேர்வின் அடிப்படையில் தேர்வான அனைவருக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளில் பணி நிரந்தரம் வழங்க வேண்டும் என்ற உறுதிமொழியினை தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக மறுத்து வருகிறது.

"அறத்தின் அனல்மலை" - உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன்

சனி நவம்பர் 25, 2017

மாலைநெஞ்சன் பிரபாகரன் கனல் மூச்சால்
மண் மீண்டும் அதிர்வு கொள்ளும்!
அலைகடல் எனத் தமிழ் ஈழம் கொதிக்கும்!
அடிமைக் கைத்தளை நொருங்கும்!

Pages