சென்னையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பன்னாட்டு வழக்கறிஞர்கள் மாநாடு

வியாழன் June 14, 2018

முதன்மை நிகழ்வாக தமிழ் மக்களின் உரிமைக்காக தங்களின் இன்னுயிர்களை தியாகம் செய்த மாவீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு  அக வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. 

Pages