தமிழக விவசாயிகளின் மரணத்திற்கு இந்திய அரசே பொறுப்பு!

செவ்வாய் January 03, 2017

60 க்கும் மேற்பட்ட தமிழக விவசாயிகளின் மரணத்திற்கு இந்திய அரசே, தமிழக அரசே நீயே பொறுப்பு. இந்திய அரசின் பொருளாதாரக் கொள்கையும், தமிழக அரசின் அலட்சியமுமே காரணம்.

Pages