குமரி மீனவர்களை காக்க மதுரையில் ஒன்றுகூடுவோம்!

சனி December 09, 2017

குஜராத் மீனவர்களைப்பற்றி டிவிட்டரில் பதிவிடும் பிரதமர் தமிழக மீனவர்களைப் பற்றிப் பேசாதது ஏன் ?
அவர் இந்தியப் பிரதமரா ? இல்லை குஜராத் பிரதமரா ?

Pages