தொலைவில் கேட்கிறதே தோழனின் குரல்!

புதன் நவம்பர் 27, 2019

கவிஞர் லதீப் பாலசுப்பிரமணியம்  
தயாரிப்பு: - Nadchathiram padaippakam நட்சத்திரம் படைப்பகம்
இயக்கம் & ஒளிப்பதிவு :- Govi sun
ஒளித்தொகுப்பு:- shankar theva
திரையில்:- மயிலையூர் இந்திரன்