தொற்றா நோயை கட்டுப்படுத்த வேலைத்திட்டம்!

வெள்ளி மார்ச் 15, 2019

தொற்றா நோய்களினால் நாட்டின் வைத்தியசாலைகளில் உயிரிழக்கின்ற நூற்றுக்கு 82 வீதமான அளவை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேலைத்திட்டம் ஒன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன கூறியுள்ளார். 

குடும்ப வைத்தியர்களை உருவாக்குவதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்களின் சுகாதார நிலையை பரிசோதிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதகா அமைச்சர் கூறினார். 

பொதுச் சுகாதார தாதியர்கள் குழுவொன்றுக்கு 06 மாத கால பயிற்சியளிக்கப்பட்டதன் பின்னர் கொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் உரையாற்றும் போது அமைச்சர் இதனைக் கூறினார்.