தொடரும் தமிழின அழிப்பில் ஐ.பி.சி தமிழ்!! விழித்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம்! - சோழ.கரிகாலன்

திங்கள் மே 25, 2020

பிரித்தானியாவைத் தளமாகக் கொண்டியங்கும் ஐ.பி.சி தமிழானது, கடந்த சில வருடங்களாகவே, தமிழினத் தேசிய விரோதப் போக்கையும், சிறீலங்கா அரசின் ஆதரவுப் போக்கையும், பல சமயங்களில் சிறீலங்கா இனவெறி அரசின் பிரச்சார ஊதுகுழலாகவுமே இயங்கி வந்துள்ளது.

இவர்கள் தொடர்ச்சியாக நடாத்திவந்த வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சி மூலமாக, தமிழீழத் தேசியப் போராட்டத்திற்கு எதிராகவும், தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் உயிர்நாதமான விடுதலைப் புலிகளிற்கு எதிராகவும் மெது மெதுவாக நஞ்சை உமிழ ஆரம்பித்தது. மெதுமெதுவாக உச்சமாகி, இனப்டுகொலை சிங்கள இனவெறி இராணுவத்தை, தமிழ் மக்களைக் காக்கும் தேவதூதர்களாகவும் இந்த ஐபிசி தமிழின் நிகழ்ச்சி நிரல் தொடர்ந்தது.

மேலும்...