தடைக்கற்களை உடைத்தெறிந்த உயிராயுதம்

வெள்ளி ஜூலை 05, 2019

எதிரியினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அனைத்து தடைகளையும் உடைத்தெரிந்த உயிராயுதங்களின் நினைவாக இந்த காணொளி