துட்டகாமினி கொன்ற ஒன்றரை மனிதர்களும், 999,998 மிருகங்களும் - பிலாவடிமூலைப் பெருமான்

செவ்வாய் ஜூன் 02, 2020

வணக்கம் பிள்ளையள்.

எல்லோரும் கவனமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்கிறியள் தானே?

எல்லா நாடுகளிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லொக் டவுணை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்கள் எண்டதுக்காக கொரோனா பிரச்சினை தீர்ந்திட்டுது என்று நினைச்சுப் போடாதேயுங்கோ.

மேலும்...