உலகில் முதன்முறையாக சேர சோழ பாண்டிய மாமன்னர்களின் சின்னங்கள்

செவ்வாய் சனவரி 21, 2020

உலகில் முதன்முறையாக சேர சோழ பாண்டிய மாமன்னர்களின் சின்னங்கள் உட்பட தமிழரின் பாரம்பரியக் குறியீடுகளுடன் முத்திரை வெளியிட்டு தமிழையும் தமிழர்களையும் மீண்டும் பெருமைப்படுத்தியிருக்கிறது கனடா அரசாங்கம்.
கியூபெக் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற தமிழ் மரபுத் திங்கள் 2020 நிகழ்வை முன்னிட்டு இந்த நினைவு முத்திரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.