வரலாற்றைப் பாதுகாப்போம் - ஈழமுரசு ஆசிரிய தலையங்கம்

வியாழன் நவம்பர் 26, 2020

இது கார்த்திகை மாதம். விடுதலை என்ற ஒற்றை இலட்சியத்திற்காக தங்கள் உயரிய உன்னதமான உயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களின் மகத்தான மாதம். முடியாது என்று தமிழன் எண்ணியிருந்த நிகழ்வையயல்லாம் முடியும் என்று சாதித்துக்காட்டிய மகோன்னதமான மாவீரக் கண்மணிகளின் மாதம்.

எப்போதும், கார்த்திகை மாதம் மாவீரர்கள் நினைவுகளைச் சுமந்தபடியே கடந்து செல்லும். உலகங்கும் தமிழர்கள் வாழும் நாடுகள் எங்கும் மாவீரர் நிகழ்வுகள் எழுச்சி கொள்ளும். தடைகளையும், அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொண்டபடியே,

மேலும்...