தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்திசெய்யும் வகையில் அரசாங்கம் நடந்துகொள்ள வேண்டும்

திங்கள் நவம்பர் 30, 2015

தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்திசெய்யும் வகையில் அரசாங்கம் நடந்துகொள்ள வேண்டும்....

வெளிநாட்டு நீதிபதிகளை அனுமதிக்க முடியாதாம்!

திங்கள் நவம்பர் 30, 2015

போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பில் அமைக்கப்படவுள்ள உள்நாட்டு பொறிமுறைக்குள் வெளிநாட்டு நீதிபதிகளை அனுமதிக்க முடியாது என்று...

Pages