வடக்கு மாகாண சபையின் கடைசி வரவு செலவுத் திட்டம்!

செவ்வாய் December 12, 2017

3 ஆயிரத்து 843 மில்லியன் ரூபா 2018 ஆம் ஆண்டிற்குரிய மூலதனச் செலவீடாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வடமாகாண முதலமைச்சர் சபையில் அறிவித்தார். 

Pages