இறுதி யுத்தத்தில் எவரும் இராணுவத்திடம் சரணடையவில்லை என்கிறார் கோத்தா!

திங்கள் March 20, 2017

இறுதி யுத்தத்தில் எவரும் இராணுவத்திடம் சரணடையவில்லையெனவும், அதற்கான ஆதாரங்கள் கூட இல்லை - கோத்தாபய ராஜபக்ஷ  

Pages