தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை உடைப்பதற்கான சிங்களத்தின் சக்கர வியூகம்! சுவிற்சர்லாந்தில் இயங்கும் சிங்களத்தின் நடுநாயகம் யார்?

செவ்வாய் August 15, 2017

தமிழீழ தேசியத் தலைவரின் சிந்தனைக்கு செயல்வடிவம் கொடுத்துப் புலம்பெயர் தேசங்களில் இயங்கி வரும் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவை உடைத்து சிதைத்தழிப்பதற்கான சக்கர வியூகத்தை சுவிற்சர்லாந்தில் இயங்கும் நடு

Pages